Fargesetting av barnehage
Foto: Linda M. Szücs
Bergen 2008
Øyjorden barnehage.
Fargesetting av fasade. Medvirkning til materialvalg.
Arkitekt: Origo arkitektgruppe as
Oppdragsgiver: Bergen Kommune