Bad, privatbolig

Bergen 2009
Nytt bad med ny planløsning og innredning.
Gjenomført i samarbeid med utførende entrepenør.
Oppdragsgiver: Privat