Kvinneklinikken
Bergen 2008
Kvinneklinikken, Haukeland Sykehus
Arkitekt: Origo arkitektgruppe as
Interiør: Linda M. Szücs