Marineholmen Øvingspark


Foto: Linda M. Szücs
Marineholmen Øvingspark, Bergen.
Øvingslokaler for band, les mer på Brak sine sider.
Ferdigstilt: Mai 2010.
Utvendig fargesetting og planutforming.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune.