Det Akademiske KvarterFoto: Linda
Bergen 2010
Det Akademiske Kvarter
Hovedkonsept interiør: Materialvalg, belysning og farger.
Fast innredning: Toalett-rom. Design av bardisk og garderobedisk.
Arkitekt: Origo arkitektgruppe as
Oppdragsgiver: Universitetet i Bergen.