Musikkbinger, MarineholmenMoodboard: Linda M. Szücs
Musikkbinger Marineholmen, Bergen.
Øvingslokaler for band, les mer på Brak sine sider.
Ferdigstilles 2010.
Fargesetting og planutforming.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune.