Psykiatrisk akuttmottak


Foto: Linda M. Szücs
Bergen 2007.
Fargesetting. Beskrivelse av løst inventar og gardiner.
Arkitekt: Origo arkitektgruppe as
Oppdragsgiver: Helse Bergen